Inschrijven

Inschrijvingen tijdens de zomervakantie:

1 tot 10 juli 2019 en van 16 tot 31 augustus 2019:

 • elke werkdag van 13 - 18 uur
 • elke zaterdag van 10 - 13 uur

 

Brochures? Lees ze online of vraag je papieren exemplaar hier aan. 

 

  Meebrengen:

  • identiteitskaart
  • bewijs van schooltoelage (indien van toepassing)
  • voor het eerste jaar: getuigschrift (1A) of attest (1B) basisonderwijs en de BASO-fiche
  • voor alle andere jaren: eindrapport vorig schooljaar en het laatst behaalde A- of B-attest

  Belangrijk:

  • Bij de inschrijving moet minstens één van beide ouders aanwezig zijn en dat geldt ook voor meerderjarige leerlingen.
  • Er kan niet ingeschreven worden per volmacht of via brief, e-mail of telefoon.

  Boekenlijsten:

  • De boekenlijsten voor al onze richtingen vind je hier.
  • Alle informatie over iddink voor nieuwe instromers vind je hier.

   

  Meer over deze studierichting: 

  1A Nieuw