Je talenten: 
  • Je wil je bekwamen als kok of kelner in een klasserestaurant.
  • Je hebt interesse voor de verschillende aspecten van de hotelsector.
Je uitdagingen: 
  • Je wordt verder opgeleid tot kok in de klassieke en actuele keuken en tot volwaardig zaalbediende.
  • Je geeft een bijzondere invulling aan recepturen voor trendy gerechten in restaurants en hotels.
  • Je verwerft inzicht in de organisatie en het beheer van verschillende vormen van verblijfsaccommodatie.
  • Je leert verantwoordelijkheid nemen en leiding geven aan een team.
Je toekomst: 
  • Je kan starten in een job in de horeca.
  • Je kan verder studeren in richtingen van het hoger onderwijs zoals Hotelmanagement of Voedings- en dieetkunde.
  • Dankzij het attest bedrijfsbeheer is het opstarten van een zelfstandige zaak op termijn mogelijk.