Je talenten: 
  • Kunst interesseert je.
  • Je kan goed tekenen.
  • Je bent creatief en hebt veel fantasie.
Je uitdagingen: 
  • Je krijgt 21 u. richtingsvakken en 11 u. basisvorming.
  • Je leert bewuster kijken naar de werkelijkheid.
  • Je werkt met verschillende materialen, vormen en kleuren.
  • Je presenteert producten in een etalage.
  • Je respecteert deadlines.
Je toekomst: 
  • De meest logische stap is dat je binnen het ‘huis van creativiteit’ doorstroomt naar de derde graad Publiciteitsgrafiek. Maar ook andere studierichtingen blijven mogelijk.