Ontdek hier alle info over onze inschrijvingen!
Alle informatie over onze bakkerij, restaurants, kapsalon, schoonheidsbehandelingen en vergaderzalen!

Annulatie infomomenten maart en sluiting externe diensten

  • 11 maart 2020

Alle katholieke secundaire scholen van de scholengemeenschap KSO Mechelen annuleren de infomomenten.

Uitstel infomomenten alle secundaire scholen Katholiek Secundair Onderwijs Mechelen

Gisteren vaardigde de overheid nieuwe richtlijnen uit wat betreft het COVID-19 virus (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-coronavirus-nieuwe-richtlijnen). De Katholieke Scholengemeenschap Mechelen volgt in deze crisis de adviezen van de overheid op.

Na grondig overleg hebben de scholen van het Katholiek Secundair Onderwijs Mechelen daarom beslist om tot en met zondag 19 april 2020 geen infodagen of –avonden in te richten.

Als scholen dragen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen we de gezondheid van onze (toekomstige) leerlingen, ouders en personeel centraal stellen. Scholen vervullen immers een voorbeeldfunctie in onze samenleving, in het bijzonder op het vlak van de algemene volksgezondheid.

Alle scholen van de scholengemeenschap spitsen zich toe op hun kerntaak: lesgeven aan de aan ons toevertrouwde kinderen en jongeren. We willen de contacten tussen school en externen maximaal beperken om de risico’s voor onze jongeren en personeel zo klein mogelijk te maken.

We beseffen dat we met deze beslissing het keuzeproces voor een geschikte school bemoeilijken. We betreuren dat we mensen moeten teleurstellen. Meer informatie over de verschillende scholen, hun studieaanbod en het digitale aanmelden is terug te vinden op de website van de Scholengemeenschap https://www.sgregiomechelen.be/ en op de website en sociale media van elke school.

Wat betekent dit concreet voor onze school en externe klanten?

In COLOMAplus worden de infoavonden van 17 en 31 maart 2020 geannuleerd. We proberen op een andere manier geïnteresseerde ouders te bereiken. Tot nader order gaat de infodag van zondag 26 april wel nog door.
Onze externe diensten (FOOD|MEET|STYLE) d.w.z. het klantenrestaurant, de bistro, het zelfbedieningsrestaurant, de bakkerijwinkel, de klantendienst voor schoonheid en haarzorg (kapper) zullen geen externe klanten meer ontvangen tot en met 19 april 2020. De reeds gemaakte reservaties zullen persoonlijk worden verwittigd. In onderling overleg kan hun afspraak verzet worden.