Ontdek hier alle info over onze inschrijvingen!
Alle informatie over onze bakkerij, restaurants, kapsalon, schoonheidsbehandelingen en vergaderzalen!

Opvoedingsproject

COLOMAplus, een bezielde oefenplaats om te leren en te leven, waar de leerling centraal staat en elke medewerker ertoe doet!

* Onder voorbehoud van goedkeuring door participatieorganen (leerlingenraad, schoolraad, oudercomité, …)

COLOMAplus, een bezielde oefenplaats om te leren en te leven, waar de leerling centraal staat en elke medewerker ertoe doet!

Missie COLOMAplus

Als professionele, maatschappelijk geëngageerde en gastvrije school biedt COLOMAplus aan elke jongere kwaliteitsvolle en eigentijdse onderwijs- en vormingskansen aan. COLOMAplus wil een oefenplaats zijn voor elke jongere, medewerker en ouder in het samen leven, samen leren en samen verantwoordelijkheid opnemen. Onze christelijke inspiratie toont ons hierbij de weg.

Visie COLOMAplus

Wij geloven in onze jongeren.

Wij geloven dat elk van hen verschillend is en eigen talenten bezit.

Wij geloven in een nauwe samenwerking met hun ouders.

Wij geloven dat de leraar het verschil maakt.

Wij geloven dat elke medewerker ertoe doet.

In het hart van onze school zetten we onze jongeren centraal. Samen vormen wij een warme en verbonden gemeenschap waarin elke medewerker een waardevolle bijdrage aan hun opleiding, groei en zelfontwikkeling levert. We bieden alle jongeren kwaliteitsvol onderwijs aan en kansen om in dialoog te kunnen gaan, zichzelf te kunnen ontplooien en zich betrokken en verantwoordelijk te leren voelen, zowel over zichzelf als over de andere. Hun ouders zijn voor ons belangrijke partners met wie we doorheen het hele schooljaar in dialoog willen staan. In deze warme gemeenschap dragen we als personeelsleden ook zorg voor elkaar.

In onze school bereiden jongeren zich voor op hun toekomst. Als professionele medewerkers en in dialoog met onze professionele partners ondersteunen we hen over de leerjaren heen om te blijven door zetten. We coachen hen om beroepsfierheid te verwerven. We begeleiden hen om tot goede werk- en leefattitudes te komen. We leren hen om vaardigheden op te bouwen die leiden tot een interessante job of een verdere succesvolle studieloopbaan. We willen onze jongeren inspireren, motiveren, leren leren en leren (samen)leven. Wij zijn als team daartoe gids en voorbeeld. Wat we van onze jongeren verwachten, doen we in de eerste plaats zelf. Zo maken we samen school.

Een open, verantwoordelijke, kritische en ondernemende studie- en leefhouding vinden we daarbij noodzakelijk. We verlangen van elk van hen een volgehouden inzet en de vaste wil om te slagen.

Hoe maken we onze missie en visie waar?

– Een professionele en eigentijdse schoolorganisatie

De samenleving verandert voortdurend en aan een hoge snelheid. Om een (aan)gepast antwoord te bieden op de uitdagingen van vandaag, wil COLOMAplus een school van vandaag en morgen zijn.

Teamwerk en gedeelde verantwoordelijkheid staat hierbij centraal. We werken in team, hanteren heldere normen en waarden die we allemaal consequent toepassen. Door als team onze jongeren over de leerjaren heen te begeleiden, leren we hen écht kennen en kunnen we samen belangrijke stappen in hun ontwikkeling zetten.

– Leerlingenbegeleiding

Een zorgzame en gepaste begeleiding voor elke leerling ligt ons na aan het hart. In de klas zetten onze leerkrachten zich in om een goed leer-, leef- en werkklimaat voor elke leerling te creëren. Basiszorg, gedifferentieerd lesgeven, remediëring, leren leren en leren leven staan hierbij centraal. Zo kunnen onze leerlingen verder groeien en hun talenten blijvend ontwikkelen.

Daarnaast staat een team van leerlingencoaches elke dag voor je klaar. Een dipje? Nood aan een vertrouwelijk gesprek? Conflict gehad dat niet meteen opgelost raakte? Gezondheidsprobleem waarover je graag discreet wil blijven? Hulp nodig bij het heroriënteren van je studieloopbaan? De leerlingencoach maakt tijd voor je.

– Ruim studieaanbod in huizen

We doorbreken al meer dan tien jaar de klassieke onderwijsvormen (BSO/KSO/TSO) door onze studierichtingen te bundelen in zes studiedomeinen: de huizen. Deze huizen bieden niet alleen letterlijk onderdak aan onze leerlingen. De huizen met hun specifieke studierichtingen maken het DNA uit van onze school.

In elk huis bieden we onze jongeren een evenwaardige keuze tussen meer theoretische of eerder praktische richtingen. Hun talenten bepalen waar ze optimaal kunnen functioneren.

Al vanaf de eerste graad zijn we daar heel consequent in: we sturen hen geen éénrichtingsstraat in die achteraf niet de juiste blijkt te zijn, maar geven hen volop de mogelijkheid om eerst te ervaren waar hun talenten liggen. Want als ze de juiste keuze kunnen maken, dan wordt leren zoveel leuker en stijgen hun kansen op succes.

– Zij-instromers

Dankzij ons gevarieerde en vaak ook unieke studieaanbod stromen heel wat van onze leerlingen in de tweede of derde graad in. We bieden hen van aan de start alle kansen om zich voldoende in te werken of hun reeds opgedane kennis en vaardigheden bij te werken in functie van de studierichting die ze volgen.

– Schooldomein

Het schooldomein is groot en groen. Geen stenen woestijn dus, maar veel bomen en gras en genoeg ruimte om tijdens de pauzes even te ontspannen in de buitenlucht. Het huis van de eerste graad heeft een eigen speelplaats, zodat de overgang van de basisschool heel vlotjes en vertrouwd kan verlopen en onze jongste leerlingen zich voornamelijk onder leeftijdsgenoten bevinden.

Sinds enkele jaren investeren we voortdurend in nieuwe schoolgebouwen. Zo beschikt de school over ruime en moderne leslokalen die uitgerust zijn met de technologie van vandaag (digitale borden, meer dan 500 pc’s en mac’s, …). Ook in onze bijzonder mooie praktijklokalen is alle nodige apparatuur voorhanden om onze leerlingen de knepen van het vak te leren.