Ontdek hier alle info over onze inschrijvingen!
Alle informatie over onze bakkerij, restaurants, kapsalon, schoonheidsbehandelingen en vergaderzalen!

COLOMAplus zoekt leerlingenbegeleider vanaf 1 september 2021

 • Huis van de Eerste Graad
 • Huis van Creativiteit
 • Huis van Communicatie en Recreatie
 • Huis van Esthetische Verzorging
 • Huis van Gastronomie
 • Huis van Handel en Informatica

Onze school is op zoek naar een leerlingenbegeleider vanaf 1 september 2021. Solliciteren kan tot en met 9 mei!

Via handelingsgerichte werking toetsen we ons zorg- en sanctioneringbeleid af aan het decreet leerlingenbegeleiding. Onze leerlingencoaches combineren de zorg voor de leerling (zorgbeleid) met een duidelijk kader (sanctiebeleid) binnen de beperkingen en de draagkracht van de school. We kiezen ervoor om preventief en proactief te werken voor alle leerlingen. De preventieve en begeleidende maatregelen vertrekken vanuit een geïntegreerde benadering van het zorgcontinuüm.

Aanstellingsvoorwaarden:

 • Je bent in het bezit van het vereiste of voldoend geacht diploma: professionele bachelor of master met bewijs van pedagogische bekwaamheid.
 • Je onderschrijft de missie en visie van KITOS en ondersteunt het opvoedingsproject van COLOMAplus.
 • Je hebt affiniteit met leerlingen uit de derde graad technisch, kunst- en beroepsonderwijs.
 • Je hebt kennis van het decreet leerlingenbegeleiding.
 • Je hebt kennis van de courante Office toepassingen.
 • Je bent geëngageerd en flexibel.
 • Je bent een echte teamspeler, maar kan ook zelfstandig werken.
 • Je onderschrijft de misse en visie van KITOS en ondersteunt het opvoedingsproject van COLOMAplus.

Competentieprofiel

Taakgebonden competenties

 • Je neemt deel aan het ontwikkelen, uitvoeren en bijsturen van het zorg- en sanctioneringsbeleid.
 • Je kan handelingsgericht werken met leerlingen, leerkrachten, ouders en externe partners.
 • Je kan herstelgericht handelen met leerlingen, ouders en leerkrachten.
 • Je werkt nauwkeurig en volledig bij het verzamelen van relevante informatie.
 • Je neemt deel aan intakegesprekken, inschrijvingen, klassenraden, oudercontacten en tuchtgesprekken.
 • Je kan een goed onderbouwde besluitvorming maken bij overleg.
 • Je houdt leerlingendossiers administratief up-to-date.
 • Je ondersteunt en begeleidt leerlingenraden.
 • Je kan transparant communiceren.

Verbindend werken

 • Je kan gericht luisteren naar leerlingen en ouders.
 • Je legt vlot contact met leerlingen en ouders.
 • Je biedt de nodige ondersteuning aan leerlingen, leerkrachten en ouders.
 • Je voorziet in een goede en vlotte samenwerking met CLB, ondersteuningsnetwerk en andere externe partners.
 • Je kan bruggen bouwen tussen leerkrachten, ouders en externen.
 • Je werkt constructief samen met collega’s.

Persoonsgebonden competenties

 • Je kan leerlinggericht denken en handelen.
 • Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.
 • Je hebt een groot empathisch vermogen.
 • Je kan je flexibel opstellen met betrekking tot job inhoud en werkuren.
 • Je kan verantwoordelijkheden opnemen.
 • Je kan inspelen op ad-hoc- en crisissituaties
 • Je bent sterk in analyseren van problemen, inschatten van de ernst van een problematiek en probleemoplossend werken.
 • Je kan presteren onder druk.
 • Je beheerst het vakjargon binnen het onderwijs.
 • Je schoolt je regelmatig bij in functie van (vernieuwingen, gerelateerd aan) de opdracht.

Wat bieden wij jou?

 • Een functie in COLOMAplus
 • Verloning volgens de geldende barema’s
 • Volume van de opdracht: 80 %
 • Professionalisering
 • Onze school is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Hoe solliciteren?

Stuur je motivatiebrief en cv naar personeelsdienst@colomaplus.be. Solliciteren kan tot en met zondag 9 mei 2021.