Ontdek hier alle info over onze inschrijvingen!
Alle informatie over onze bakkerij, restaurants, kapsalon, schoonheidsbehandelingen en vergaderzalen!

In beeld: onze huiswerkklas

  • Huis van Creativiteit
  • Huis van Communicatie en Recreatie
  • Huis van Esthetische Verzorging
  • Huis van Gastronomie
  • Huis van Handel en Informatica

Elke week kunnen leerlingen zelfstandig komen werken of kunnen ze beroep doen op de hulp van een van de stagiaires of leraar Kristien De Laet.

Elke week kunnen onze leerlingen deelnemen aan de huiswerkklas. In de eerste graad bestaat de huiswerkklas al langer, in onze 2de en 3de graad is de werking nieuwer. Vroeger werd extra hulp aangeboden in de vorm van bijlessen voor specifieke vakken, en toen corona zijn intrede deed, werden onze ex-OKAN-leerlingen aangemoedigd te komen om zo de taalachterstand weg te werken. Maar in september breidden we het initiatief uit naar alle leerlingen die willen komen werken of extra hulp nodig hebben. Want wie langskomt, die kan rekenen op individuele begeleiding als hij of zij dat wil of kan zelfstandig komen werken.

Afgelopen jaar konden we rekenen op de hulp van in totaal vijf stagiaires van de hogeschool, de coördinatie gebeurt door secretariaatsmedewerker Karine Vervoort en ex-OKAN-begeleider Kristien De Laet.

De huiswerkklas van ColomaPlus gaf me voor de eerste maal de kans intensief één op één  met leerlingen te werken.

Getuigenis student-leraar Ben (Thomas More Mechelen), die onze leerlingen het afgelopen schooljaar mee begeleidde: “Voor de klas staan als stagiair is echt wel m’n ding. Toch vraagt het hele klasgebeuren op zich veel aandacht van eender welke leerkracht. Dat is het voordeel van zulke huiswerkklassen, je kan je 100% wijden aan die ene leerling, zonder al te veel tijd te verliezen aan klasmanagement of administratie. Het is lesgeven/begeleiden/ondersteunen pur sang. De band en het vertrouwen dat zo’n samenwerking oplevert is eveneens lonend voor beide partijen; de leerling maakt zichtbare vooruitgang en voelt zich ondersteund en als aspirant leerkracht verwerf je hierdoor meer zelfvertrouwen, meer kennis en zelfs waardering voor je inzet. Ik genoot het voordeel praktisch telkens dezelfde leerling bij te staan, waardoor de groeicurve des te beter waarneembaar was. Ik heb er alvast veel van opgestoken en weet dat dit eveneens het geval is voor de leerling die ik doorheen het schooljaar begeleidde. Als de zaken echt goed gaan en de klik er echt is, bestaat er zelfs de mogelijkheid een volwaardige vriendschap uit te verkrijgen.”