Ontdek hier alle info over onze inschrijvingen!
Alle informatie over onze bakkerij, restaurants, kapsalon, schoonheidsbehandelingen en vergaderzalen!

Vakken

Tweede graad
Algemene vorming 3de 4de
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 3 3
Nederlands 4 4
ICT 1 1
Specifieke vorming
Atelier architectuur 3 3
Atelier beeld 4 4
Algemene kunstbeschouwing 1 1
Wiskunde B+S 5 5
TOTAAL 32 32
B+S = basisvorming + specifieke vorming

Architecturale en beeldende vorming (3+4)

Een richting voor jou?

2de graad Doorstroomfinaliteit

Kan jij starten?

  • Je hebt een getuigschrift 1ste graad A-stroom

Je talenten

  • Je hebt een groot hart voor kunst en cultuur uit heden en verleden.
  • Je bent artistiek aangelegd en je hebt veel verbeeldingskracht.
  • Je hebt ruimtelijk inzicht en je bent goed in wiskunde en wetenschappen.
  • Je kan geconcentreerd en nauwkeurig werken en je respecteert deadlines.

Je uitdagingen

  • Je leert verschillende technieken en materialen kennen waarmee boodschappen of inhouden voorgesteld worden en verwerft zo inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie.
  • Je leert de basisprincipes van de architectuur en je leert elementaire bouwmaterialen en constructies kennen.
  • Je leert verbanden leggen tussen leerinhouden en je leert logisch redeneren.


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

De meest logische stap is dat je binnen het ‘Huis van Creativiteit’ doorstroomt naar de derde graad Architecturale vorming of Beeldende vorming. Ook andere studierichtingen blijven mogelijk. Na de derde graad kan je doorstromen naar diverse professionele en academische bacheloropleidingen. De meeste studenten stromen daarna door naar een masteropleiding.