Ontdek hier alle info over onze inschrijvingen!
Alle informatie over onze bakkerij, restaurants, kapsalon, schoonheidsbehandelingen en vergaderzalen!

Vakken

Derde graad
Algemene vorming 5de 6de
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 3 3
Wiskunde 2 2
Financieel-economische vorming 1 1
Specifieke vorming
Architectuur en interieur
Algemene kunstbeschouwing 1 1
Specifieke kunstbeschouwing 1 1
Atelier architectuur en interieur 8 12
Mixed media 3 0
Bouwfysica en Ruimtemeetkunde 2 1
TOTAAL 32 32

VERNIEUWD! Architectuur en interieur (5+6)

Een richting voor jou?

3de graad Dubbele finaliteit 

Kan ik starten?

  • Je hebt een getuigschrift 2de  graad Doorstroomfinaliteit of Dubbele finaliteit

Je talenten

  • Je bent artistiek aangelegd, kunst- en stijlgeschiedenis vind je interessant.
  • Evoluties, trends en ontwikkelingen in de architecturale en interieurkunst boeien je erg.
  • Toegepaste wiskunde en toegepaste fysica schrikken je niet af.
  • Je kan geconcentreerd en nauwkeurig werken en je respecteert deadlines.

Je uitdagingen

  • Je verwerft inzicht in (interieur)vormgeving, voorstelling en toegepaste wetenschappen.
  • Je ontdekt architecturale kunst en je maakt kennis met ontwerpen via waarnemen, kunst- en cultuurbeschouwing, ontwerpmethodes, fysieke en digitale voorstellingstechnieken.  
  • Je leert technieken en materialen inzetten om diverse artistieke  uitdagingen aan te gaan.
  • Je leert assistentie verlenen bij de voorbereiding, de bewerking en de afwerking van een ontwerp, zoals schetsen, plannen, maquettes.  


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Je kan verder studeren in verschillende bachelorrichtingen. Zo behoren Interieurvormgeving, Toegepaste architectuur  en Industrieel productontwerpen tot de mogelijkheden. Ook Digital Design and Development, Multimedia en communicatietechnologie en binnen de Audiovisuele en Beeldende kunst de richting Beeldende vormgeving evenals andere bacheloropleidingen, of de lerarenopleiding behoren tot de mogelijkheden.